tędy

(skierowano z tedy)
Przekłady

tędy

in questo modo這種方式Desta formaтаким образомThis wayبهذه الطريقةDenne mådeTímto způsobemDe esta maneraauf diese Weise这种方式По този начин (tɛndɨ)
przysłówek
tą drogą, przez to miejsce Nie można tędy przejść.