telefonista

Przekłady

telefonista

(tɛlɛfɔɲista) męski

telefonistka

telefonista (tɛlɛfɔɲistka) żeński
rzeczownik
pracownik centrali telefonicznej