terapeuta

Przekłady

terapeuta

(tɛrapɛwta) męski

terapeutka

(tɛrapɛwtka) żeński
rzeczownik
lekarz