terapeuta

(skierowano z terapeutka)
Przekłady

terapeuta

(tɛrapɛwta) męski

terapeutka

(tɛrapɛwtka) żeński
rzeczownik
lekarz