testować

(skierowano z testowac)
Przekłady

testować

測試测试testทดสอบtestiTestδοκιμήtesteاختبارtesttestpruebatest (tɛstɔvaʨ)
czasownik przechodni
1. sprawdzać testować kogoś
2. próbować testować oprogramowanie