toteż

Przekłady

toteż

έτσι그래서SOلذلكтакаsoดังนั้น (tɔtɛʃ)
spójnik
więc, zatem Nie uczył się, toteż nie zdał egzaminu.