transplantacja

Przekłady

transplantacja

(transplantaʦja)
rzeczownik żeński
przeszczep transplantacja serca