trzy

Przekłady

trzy

dreithreetroistrêsтриtre, 3ثَلاثَةtřitreτρίαtreskolmetri3drietretreสามüçbaтриשלוש (tʃɨ)
liczebnik
liczebnik oznaczający liczbę 3 trzy dni temu dwadzieścia trzy
większość, większa część Mam napisane trzy czwarte artykułu.