trzy miliony

Przekłady

trzy miliony

3.000.000, tre milioni