trzysta

Przekłady

trzysta

триста300, trecentothree hundred300trezentoskolmesataaשלוש מאותtre hundrede300trescientos (tʃɨsta)
liczebnik
liczebnik oznaczjący liczbę 300 trzysta dwadzieścia kilometrów