tuż

Przekłady

tuż

(tuʃ)
przysłówek
1. obok (w przestrzeni) Mieszkamy tuż obok kina.
2. niedługo po Zadzwoniła tuż po śniadaniu.
niedługo przed Wyszedł tuż przed dwunastą.