twardo

Przekłady

twardo

(tfardɔ)
przysłówek
1. w sposób sztywny
jajko gotowane o twardym żółtku
2. w sposób bezwzglęny twardo coś powiedzieć
3. z uporem twardo upierać się przy swoim