tyczyć się

(skierowano z tyczyc sie)
Przekłady

tyczyć się

(tɨʧɨʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny
dotyczyć, odnosić się To się ciebie nie tyczy.
jeżeli chodzi o...