tzw.

Przekłady

tzw.

(tak zvanɨ)
abbr
skrót od "tak zwany"