udział

Przekłady

udział

quotadelen공유compartirдялcompartilharjakaa共享 (uʥaw)
rzeczownik męski
1. czynna obecność w czymś potwierdzić swój udział w zawodach
uczestniczyć w czymś
2. wkład, kapitał mieć udziały w spółce udział w zyskach