udzielić

(skierowano z udzielic)
Przekłady

udzielić

(uʥɛliʨ)
czasownik przechodni perfektywny

udzielać

授予授予 (uʥɛlaʨ)
czasownik przechodni
dać dawać udzielić komuś pomocy udzielić komuś gościny