ufność

Przekłady

ufność

Mutconfianzafiducia信任신뢰Trust信任Förtroendeאמוןconfiança (ufnɔɕʨ)
rzeczownik żeński
zaufanie Patrzał z ufnością w przyszłość.