ująć się

Przekłady

ująć się

(ujɔɲʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
wziąć kogoś w obronę