ujście

Wyszukiwania podobne do ujście: dopływ
Przekłady

ujście

устье