ujednolicić

Przekłady

ujednolicić

(ujɛdnɔliʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
uczynić coś jednolitym ujednolicić pisownię