ujemny

Przekłady

ujemny

negativenegativonegatiefnegativonegativanegativenegativnínegativo (ujɛmnɨ)
przymiotnik
1. negatywny, niekorzystny On ma ujemny wpływ na ciebie.
2. minusowy, mniejszy od zera temperatura ujemna