ukończyć

(skierowano z ukonczyc)
Przekłady

ukończyć

beenden완료להשלים完成complete完成 (ukɔɲʧɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
skończyć ukończyć szkołę