ukroić

Przekłady

ukroić

ตัด (ukrɔiʨ)
vb perf
odciąć kawałek od całości ukroić kromkę chleba