ukroić

(skierowano z ukroic)
Przekłady

ukroić

ตัด (ukrɔiʨ)
vb perf
odciąć kawałek od całości ukroić kromkę chleba