unieruchomić

Przekłady

unieruchomić

(uɲɛruxɔmiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
1. uczynić nieruchomym, zatrzymać Choroba unieruchomiła go na miesiąc.
2. wstrzymać działanie czegoś unieruchomić maszynę