unieważnienie

Przekłady

unieważnienie

Kassation

unieważnienie

annulment