upaństwawiać

Przekłady

upaństwawiać

nationalize