upalny

Przekłady

upalny

(upalnɨ)
przymiotnik
bardzo gorący upalne lato