uporać się

Przekłady

uporać się

(upɔraʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
dać sobie z kimś lub z czymś radę Uporałam się z tą sprawą.