uściślić

(skierowano z uscislic)
Przekłady

uściślić

澄清澄清توضيحуточнитьизясни (uɕʨiɕliʨ)
czasownik przechodni perfektywny
dokładnie określić uściślić czyjeś obowiązki