usługi

(skierowano z uslugi)
Przekłady

usługi

服務서비스サービス服务 (uswugi)
rzeczownik żeński liczba mnoga
działalność gospodarcza usługi dla ludności