ustosunkować się

Przekłady

ustosunkować się

(ustatkɔvaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
przyjąć określone stanowisko Nie wiem, jak się ustosunkować do tej sytuacji.