uszkodzenie

Przekłady

uszkodzenie

Panne

uszkodzenie

avaria, guasto