utracić

(skierowano z utracic)
Przekłady

utracić

lose失去perder失去perdermisteverlierenmenettääztratitperdereלאבד (utraʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
literacki stracić utracić pamięć