uwaga

Przekłady

uwaga

Einwurf, Erwähnung, Aufmerksamkeit, Bemerkungattention, remarkremarque, observation, réflexion, attentionاِنْتِبَاه, مُلَاحَظَةpoznámka, pozornostbemærkning, opmærksomhedπαρατήρηση, προσοχήatención, comentario, notahuomautus, huomioopaska, pažnjaattenzione, osservazione意見, 注意소견, 주의aandacht, opmerkingbemerkning, oppmerksomhetatenção, comentário, notaвнимание, замечаниеkommentera, uppmärksamhetการให้ข้อคิดเห็น, ความตั้งใจdikkat, görüşlời bình luận, sự chú ý注意, 评论, 注意:Забележка注意:הערה (uvaga)
rzeczownik żeński
1. skupienie, czujność czytać z uwagą
proszę uważać! Uwaga, samochód!
wziąć brać coś w rachubę
2. komentarz, wypowiedź trafna uwaga
3. wymówka, nagana złośliwa uwaga
skarcić kogoś
4. ze względu na Myślałem, że on nic nie powie z uwagi na to, że jest zamieszany w tę sprawę.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.