uzbrojenie

Przekłady

uzbrojenie

armament, armature