uzgodnienie

Przekłady

uzgodnienie

accord (uzgɔdɲɛɲɛ)
rzeczownik nijaki
porozumienie w jakiejś sprawie Uzgodnienie projektu trwało długo.