w

Przekłady

w

fressen, prägen, inin, atendans, en, àiin, a, dentro, versoفي, فِيviμέσα, σε-ssau・・・に, ・・・の中に...의 안에, ~에inemвiในde, da, içindebên trong, vào lúc, 在...里в (v)
przyimek
1. wskazuje na miejsce w ogrodzie w Warszawie pocałować kogoś w policzek Dzisiaj nie ma nic ciekawego w telewizji.
2. wskazuje na czas w lipcu zrobić coś w godzinę W zeszłym roku wyszła za mąż.
3. wskazuje na sposób spódnica w kratkę cukier w kostkach