w każdym razie

Przekłady

w każdym razie

stejně

w każdym razie

alligevel

w każdym razie

trotzdem

w każdym razie

anyway

w każdym razie

de todos modos

w każdym razie

joka tapauksessa

w każdym razie

de toute façon

w każdym razie

ipak

w każdym razie

comunque

w każdym razie

とにかく

w każdym razie

어쨌든

w każdym razie

hoe dan ook

w każdym razie

likevel

w każdym razie

de qualquer maneira

w każdym razie

i alla fall

w każdym razie

อย่างไรก็ตาม

w każdym razie

neyse

w każdym razie

dù sao đi nữa

w każdym razie

总之