wandalizm

Przekłady

wandalizm

vandalism

wandalizm

vandalismo

wandalizm

vandalismus

wandalizm

vandalisme

wandalizm

Vandalismus

wandalizm

vandalismo

wandalizm

vandalismi

wandalizm

vandalisme

wandalizm

vandalizam

wandalizm

vandalismo

wandalizm

破壊行為

wandalizm

공공시설 파괴 행위

wandalizm

vandalisme

wandalizm

vandalisme

wandalizm

vandalism

wandalizm

การทำลายทรัพย์สิน

wandalizm

vandalizm

wandalizm

hành động cố ý phá hoại