wbrew

Przekłady

wbrew

entgegenen dépit demalgrado (vbrɛf)
przyimek
pomimo czegoś wbrew oczekiwaniom wbrew woli rodziców To jest wbrew moim zasadom.