wdzięczność

Przekłady

wdzięczność

Dank감사感謝感谢признательность (vʥɛnʧnɔɕʨ)
rzeczownik żeński
uczucie okazać komuś wdzięczność