wideo

Przekłady

wideo

視頻vídeo视频видеоβίντεοvideoוידאוvideoビデオvideo비디오videovideoвидеоVideo (vidɛɔ)
rzeczownik nijaki
znany sprzęt telewizyjny, magnetowid Sprzedałam moje wideo.