wielodzietny

Przekłady

wielodzietny

wielodzietnywielodzietnywielodzietnywielodzietnywielodzietny (vjɛlɔʥɛtnɨ)
przymiotnik
liczna rodzina