wizerunek

Przekłady

wizerunek

imagenイメージimageimagem이미지Bild (vizɛrunɛk)
rzeczownik męski
1. podobizna, portret plakat z wizerunkiem papieża
2. przenośny sposób widzenia dbać o dobry wizerunek