wojenny

Przekłady

wojenny

bélicooorlogválkaguerraสงครามالحربвойна战争전쟁戰爭войнаπόλεμοςמלחמהKriegguerrawarkrig (vɔjɛnnɨ)
przymiotnik
dotyczący wojny jeńcy wojenni marynarka wojenna
sytuacja zagrożenia w państwie