wrodzony

Przekłady

wrodzony

innate, naturalcongénitamedföddasynnynnäinen先天性先天性congênitaaangeboren선천성angeborene先天性 (vrɔʣɔnɨ)
przymiotnik
naturalny, nabyty od urodzenia On ma wrodzone poczucie sprawiedliwości. wrodzona wada serca