wschodnioeuropejski

Przekłady

wschodnioeuropejski

(fsxɔdɲɔɛurɔpɛjski)
przymiotnik
dotyczący Europy Wschodniej artyści wschodnioeuropejscy