wszechmogący

Przekłady

wszechmogący

allmächtig

wszechmogący

almighty