wwieźć

Przekłady

wwieźć

(vvjɛɕʨ)
czasownik przechodni perfektywny

wwozić

(vvɔʑiʨ)
czasownik przechodni
przywieźć przywozić wwieźć zboże do stodoły